Saltear al contenido principal
636 579 473 / refugibaixcamp@hotmail.com

Asociació Refugi Baix Camp // PROYECTO GATO

Resum de les accions realitzades del 28/11/11 al 31/12/16

Des de l’inici del projecte, a finals de 2011 s’han realitzar les següents actuacions:

  1. S’han realitzat 807 esterilitzacions.
  2. S’han recollit del carrer i donat en adopció al voltant de 200 cadells de gat.
  3. S’han localitzat 56 colònies de gats a la ciutat, moltes d’elles alimentades per persones col·laboradores del projecte.
  4. D’aquestes 56 colònies, 23 estan ja completament controlades (totes les femelles i tots o gairebé tots els mascles esterilitzats). Això significa que el número de gats d’aquestes colònies ha deixat de créixer i està disminuint o bé tendirà a fer-ho a mitjà termini.
  5. 118 persones han sol·licitat participar en el projecte com a responsables d’una colònia. Aquestes persones han estat informades de les condicions del projecte i han rebut un carnet acreditatiu que els permet alimentar els gats de carrer sense exposar-se a ser sancionats.
  6. Els voluntaris de Refugi Baix camp han actuat com a mediadors en més de 80 queixes de ciutadans relacionades amb la presència de gats, donant una resposta satisfactòria en la majoria de casos.
  7. 64 gats adults mansos han estat traslladats al Refugi o a cases d’acollida. La majoria han sigut adoptats, la resta romanen al Refugi, que assumeix el cost del seu manteniment.

Refugi Baix Camp valorem molt positivament aquestes dades i volem remarcar que tota la gestió del projecte la realitzen voluntaris que no perceben cap remuneració per la seva feina. Tampoc rep cap remuneració el Refugi Baix Camp com a entitat. Cal també esmentar la implicació i bona voluntat dels veterinaris, que treballen a un preu molt reduït. Tot això ha permès dur a terme un dels pocs programes de control de colònies de gats de carrer exitós a la nostra àrea, i a la vegada reduir despeses a l’administració local.

Aquest projecte representa un canvi de paradigma que no té marxa enrere. Reus ha deixat enrere un sistema obsolet, clarament ineficient, econòmicament molt costós i insensible respecte els animals de carrer en favor del sistema ja utilitzat en la majoria de països europeus i a moltes ciutats del nostre entorn més proper, basat en la captura, esterilització i alliberament dels animals en colònies controlades.

Volver arriba