skip to Main Content
636 579 473 refugibaixcamp@hotmail.com

Associació Nou Refugi Baix Camp // PROJECTE GAT

Resum de les accions realitzades del 28/11/11 al 31/12/19

Des de l’inici del projecte, a finals de 2011 s’han realitzar les següents actuacions:

  1. S’han realitzat 1.366 esterilitzacions.
  2. S’han recollit del carrer i donat en adopció al voltant de 273 cadells de gat.
  3. S’han localitzat 92 colònies de gats a la ciutat, moltes d’elles alimentades per persones col·laboradores del projecte.
  4. D’aquestes 92 colònies, 69 estan ja completament controlades (totes les femelles i tots o gairebé tots els mascles esterilitzats). Això significa que el nombre de gats de les colònies controlades va deixant de créixer i disminueix o bé tendirà a fer-ho a mitjà termini si no es produeixen més abandonaments. s’ha actual a la major part de les colònies localitzades
  5. Actualment s’està realitzant un nou recompte dels alimentadors per actualitzar totes les seves dades per poder gestionar la emissió dels nous carnets
  6. Val a dir que el volum de queixes relacionades amb molèsties causades per gats ha baixat espectacularment des de l’inici del projecte.
  7. Molts gats adults mansos han estat traslladats al Refugi o a cases d’acollida. La majoria han sigut adoptats, la resta romanen al Refugi, que assumeix el cost del seu manteniment.

Refugi Baix Camp valorem molt positivament aquestes dades i volem remarcar que tota la gestió del Projecte la realitzen voluntaris que no perceben cap remuneració per la seva feina. Tampoc rep cap remuneració el Nou Refugi Baix Camp com a entitat. Cal també esmentar la implicació i bona voluntat dels veterinaris, que treballen a un preu molt reduït. Tot això ha permès dur a terme un dels primers programes de control de colònies de gats de carrer exitós a la nostra àrea, i a la vegada reduir despeses a l’administració local (és a dir, als ciutadans).

Aquest projecte representa un canvi de paradigma que no té marxa enrere. Reus ha deixat enrere un sistema obsolet, clarament ineficient, econòmicament molt costós i insensible respecte els animals de carrer en favor del sistema ja utilitzat en la majoria de països europeus i a moltes ciutats del nostre entorn més proper, basat en la captura, esterilització i alliberament dels animals en colònies controlades.

Núria Aguirre

Back To Top