skip to Main Content
636 579 473 refugibaixcamp@hotmail.com

Associació Refugi Baix Camp // PROJECTE GAT

Resum de les accions realitzades del 28/11/11 al 31/12/17

Des de l’inici del projecte, a finals de 2011 s’han realitzar les següents actuacions:

  1. S’han realitzat 990 esterilitzacions.
  2. S’han recollit del carrer i donat en adopció al voltant de 215 cadells de gat.
  3. S’han localitzat 69 colònies de gats a la ciutat (ANNEX 2), moltes d’elles alimentades per persones col·laboradores del projecte.
  4. D’aquestes 69 colònies, 29 estan ja completament controlades (totes les femelles i tots o gairebé tots els mascles esterilitzats). Això significa que el número de gats d’aquestes colònies ha deixat de créixer i està disminuint o bé tendirà a fer-ho a mitjà termini.
  5. 129 persones han sol·licitat participar en el projecte com a responsables d’una colònia. Aquestes persones han estat informades de les condicions del projecte i han rebut un carnet acreditatiu .
  6. Els voluntaris de Refugi Baix camp han actuat com a mediadors en més de 85 queixes de ciutadans relacionades amb la presència de gats, donant una resposta satisfactòria per als ciutadans en la majoria de casos. Val a dir que el volum de queixes relacionades amb molèsties causades per gats ha baixat espectacularment des de l’inici del projecte.
  7. 70 gats adults mansos han estat traslladats al Refugi o a cases d’acollida. La majoria han sigut adoptats, la resta romanen al Refugi, que assumeix el cost del seu manteniment.

Refugi Baix Camp valorem molt positivament aquestes dades i volem remarcar que tota la gestió del projecte la realitzen voluntaris que no perceben cap remuneració per la seva feina. Tampoc rep cap remuneració el Refugi Baix Camp com a entitat. Cal també esmentar la implicació i bona voluntat dels veterinaris, que treballen a un preu molt reduït. Tot això ha permès dur a terme un dels pocs programes de control de colònies de gats de carrer exitós a la nostra àrea, i a la vegada reduir despeses a l’administració local (és a dir, als ciutadans).

Aquest projecte representa un canvi de paradigma que no té marxa enrere. Reus ha deixat enrere un sistema obsolet, clarament ineficient, econòmicament molt costós i insensible respecte els animals de carrer en favor del sistema ja utilitzat en la majoria de països europeus i a moltes ciutats del nostre entorn més proper, basat en la captura, esterilització i alliberament dels animals en colònies controlades.

Joan Cartanyà

Back To Top