skip to Main Content
636 579 473 refugibaixcamp@hotmail.com

Colònies de gats urbans

 

ELS GATS DE CARRER

La presència de gats de carrer als pobles i ciutats s’ha donat sempre, i sempre hi ha hagut reaccions diverses davant aquest fet. La seva presència no té per què suposar cap problema si es fa una gestió adequada.

Això és el que pretén el projecte que vam engegar a finals de 2011 Associació Refugi Baix Camp i un seguit de voluntaris (dels quals, si voleu, podeu passar a formar part). Estem implementant aquest model de gestió en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus en substitució de l’anterior model basat en la captura dels animals i el seu trasllat a instal•lacions on eren confinats en gàbies, en les quals no acostumaven a sobreviure gaire temps.

S’ha comprovat en diversos municipis que l’establiment i gestió de colònies controlades és molt més efectiu de cara a reduir les molèsties als veïns, molt millor per als animals i que a mitjà termini permet un estalvi econòmic important.

EL PROJECTE

El projecte, que finança l’Ajuntament i gestiona el Refugi, pretén millorar la convivència entre els gats de carrer i els veïns. Es basa en tres eixos:

– Esterilització, marcatge i control sanitari realitzat pels veterinaris col•laboradors

Així s’aconsegueix una població estable i sana; evitant els problemes associats al zel, com ara baralles entre mascles, el marcatge territorial o els miols de reclam.

– Alimentació i higiene.

Els responsables de les colònies vetllen per la higiene de l’entorn i proporcionen als gats una alimentació equilibrada amb pinso sec, el qual contribueix a millorar la seva salut i evita la presència de restes de menjar i males olors.

– Seguiment.

Les persones responsables fan un seguiment de l’estat sanitari de la colònia.

Un grup de voluntaris del, actualment, Nou Refugi Baix Camp ens ocupem de la gestió del projecte.

La nostra tasca consisteix en:

  • Redactar el projecte, els informes corresponents a les actuacions, les memòries anuals i altres documents.
  • Reunir-nos i negociar amb els tècnics de Salut Pública, el Regidor, la Policia Local i qui calgui, per tal de tirar endavant el Projecte.
  • Informar als alimentadors que cal actuar conforme amb les normes pactades amb l’Ajuntament, especialment pel que fa a l’alimentació amb pinso sec, per tal que no s’arrisquin a ser multats; incloure’ls a una base de dades de la que l’Ajuntament en disposa i s’ha d’encarregar a expedir un carnet identificatiu per als col·laboradors del Projecte.
  • Actuar com a mediadors en conflictes veïnals relacionats amb els gats, aportant solucions de tota mena, que en la majoria de casos han millorat la situació inicial substancialment.
  • La logística: demanar hora als veterinaris; coordinar les captures amb els responsables de les colònies; traslladar els gats de la colònia al Refugi, després al veterinari, altre cop al Refugi, i finalment a la colònia.
  • També acollim els gats en el pre -i post- operatori. Això implica alimentar-los i netejar les deposicions amb la freqüència necessària. En moments puntuals pot haver-hi fins a 6 gats alhora.

Tot això ho fan voluntaris, que no reben cap retribució per la seva feina.

El Refugi com a entitat tampoc rep cap retribució per gestionar el Projecte Gat.

El 2020 l’Ajuntament de Reus va concedir una subvenció al Nou Refugi Baix Camp el 100% de la qual es va destinar a pagar les despeses d’esterilització i eutanàsies realitzades pels veterinaris col·laboradors.

Vols cuidar una colònia de gats de carrer a Reus en el marc del Projecte Gat? Aquestes són les instruccions per a sol·licitar el carnet per alimentar una colònia felina a Reus:

S’ha de fer telemàticament amb signatura digital. Qui no la tingui es pot fer l’idCAT Mòbil que ja li serveix. S’ha de complimentar tal com demana i tenint la tarjeta sanitària a mà perquè demana el codi de barres.
Un cop es té la signatura digital o l’idCAT Mòbil, cal entrar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus i anar a Registre per a fer la sol·licitud i demanar el carnet com a col·laborador/a del Projecte gat
Si es disposa de correu electrònic és important posar-lo per poder rebre, si fos el cas, comunicacions de l’Ajuntament o dels qui portem el Projecte Gat. Així com el núm. de telèfon. En la instància s’ha de posar quina colònia s’està alimentant (carrer on es troben els gats) i també que el tràmit el feu com a col·laborador/a del Nou Refugi Baix Camp.
https://serveis.reus.cat/registre/jsps/login.jsp?formulari=2301  i aquí clicar “com a persona interessada
Quan estigui completat ens envieu una copia del comprovant del Registre per poder introduir les dades a la nostra base. És important perquè quan hi ha alguna incidència en alguna colonia ens puguem posar en contacte amb l’alimentador/a.

Si alimentes una colònia de gats a Reus, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com fer-ho per no causar molèsties als veïns i per evitar exposar-te a una sanció.

Email: refugibaixcamp@hotmail.com – projectegats@gmail.com
Tel: 636 579 473

Si vols col•laborar en la gestió del projecte, seràs benvingut/benvinguda. Ens cal especialment persones que puguin traslladar en cotxe els gats capturats per portar-los a esterilitzar, o al Refugi. Si vols ajudar, posa’t en contacte amb nosaltres.

Back To Top