636 579 473 refugibaixcamp@hotmail.com

Colònies de gats urbans

ELS GATS DE CARRER

Establiment-col·laborador2016La presència de gats de carrer als pobles i ciutats s’ha donat sempre, i sempre hi ha hagut reaccions diverses davant aquest fet. La seva presència no té per què suposar cap problema si es fa una gestió adequada.

Això és el que pretén el projecte que hem engegat Associació Refugi Baix Camp i un seguit de voluntaris (dels quals, si voleu, podeu passar a formar part). Estem treballant amb l’ Ajuntament de Reus per implementar-lo a la ciutat en substitució de l’anterior model basat en la captura dels animals i el seu trasllat a instal•lacions on son confinats en gàbies, en les quals no acostumen a sobreviure gaire temps.

S’ha comprovat en diversos municipis que l’establiment i gestió de colònies controlades és molt més efectiu de cara a reduir les molèsties als veïns, molt millor per als animals i que a mitjà termini permet un estalvi econòmic important.

EL PROJECTE

El projecte, que finança l’Ajuntament i gestiona el Refugi, pretén millorar la convivència entre els gats de carrer i els veïns. Es basa en tres eixos:

– Esterilització, marcatge i control sanitari realitzat pels veterinaris col•laboradors (els podràs reconèixer per aquest distintiu)

Així s’aconsegueix una població estable i sana; evitant els problemes associats al zel, com ara baralles entre mascles, el marcatge territorial o els miols de reclam.

– Alimentació i higiene.

Els responsables de les colònies vetllen per la higiene de l’entorn i proporcionen als gats una alimentació equilibrada amb pinso sec, el qual contribueix a millorar la seva salut i evita la presència de restes de menjar i males olors.

– Seguiment.

Les persones responsables fan un seguiment de l’estat sanitari de la colònia.

Un grup de voluntaris de Refugi Baix Camp ens ocupem de la gestió del projecte.

La nostra tasca consisteix en:

  • Redactar el projecte, els informes corresponents a les actuacions, les memòries anuals i altres documents.
  • Reunir-nos i negociar amb els tècnics de Salut Pública, el Regidor, la Policia Local i qui calgui, per tal de tirar endavant el Projecte.
  • Informar als alimentadors que cal actuar conforme amb les normes pactades amb l’Ajuntament, especialment pel que fa a l’alimentació amb pinso sec, per tal que no s’arrisquin a ser multats; incloure’ls a una base de dades i expedir-los el corresponent carnet mentre no ho ha fet l’Ajuntament. Proporcionar a l’Ajuntament l’esmentada base de dades junt amb el disseny dels carnets per tal de facilitar-los la feina d’expedir ells els carnets.
  • Actuar com a mediadors en conflictes veïnals relacionats amb els gats, aportant solucions de tota mena, que en la majoria de casos han millorat la situació inicial substancialment.
  • La logística: demanar hora als veterinaris; coordinar les captures amb els responsables de les colònies; traslladar els gats de la colònia al Refugi, després al veterinari, altre cop al Refugi, i finalment a la colònia.
  • També acollim els gats en el pre -i post- operatori. Això implica alimentar-los i netejar les deposicions amb la freqüència necessària. En moments puntuals pot haver-hi fins a 6 gats alhora.

Tot això ho fan voluntaris, que no reben cap retribució per la seva feina.

El Refugi com a entitat tampoc rep cap retribució, ni subvenció de cap mena per gestionar el Projecte Gat.

L’Ajuntament paga el cost de les esterilitzacions directament a les clíniques, que els veterinaris col·laboradors fan a un preu molt reduït. L’Ajuntament no es fa càrrec de cap altre tipus de despesa, tret de les poques eutanàsies que cal fer i alguna altra petita despesa veterinària imprevista prèviament autoritzada.

Vols cuidar una colònia de gats de carrer a Reus en el marc del Projecte Gat?

Imprimeix la sol•licitud, omple-la i porta-la al Refugi o a Terra Veterinària (C. Escultor Rocamora, 2 – Reus).

Rebràs un carnet acreditatiu de la teva participació en el Projecte.

Llegeix bé les condicions que figuren a la sol•licitud, que han estat pactades amb l’Ajuntament de Reus i tenen el vist i plau de la Policia Local. El seu compliment és important per al manteniment del projecte i el benestar dels gats.

Si alimentes una colònia de gats a Reus, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com fer-ho per no causar molèsties als veïns i per evitar exposar-te a una sanció.

Email: refugibaixcamp@hotmail.com
Tel: 636 579 473

Si vols col•laborar en la gestió del projecte, seràs benvingut/benvinguda. Ens cal especialment persones que puguin traslladar en cotxe els gats capturats per portar-los a esterilitzar, o al Refugi. Si vols ajudar, posa’t en contacte amb nosaltres.