skip to Main Content
636 579 473 refugibaixcamp@hotmail.com

La gata que vam adoptar al refugi. Ara es diu Fosca, abans era Dione. Encantats amb ella. Es un AMOR.

Back To Top