skip to Main Content
636 579 473 / refugibaixcamp@hotmail.com

Associació Nou Refugi Baix Camp // PROJECTE GAT

Resum de les accions realitzades del 28/11/11 al 31/12/20

Des de l’inici del projecte, a finals de 2011 s’han realitzar les següents actuacions:

  1. S’han realitzat 1.555 esterilitzacions.
  2. S’han recollit del carrer i donat en adopció al voltant de 298 cadells de gat.
  3. Actualment tenim localitzades 71 colònies de gats a la ciutat, moltes d’elles alimentades per persones col·laboradores del projecte.
  4. D’aquestes 71 colònies, 60 estan ja completament controlades (totes les femelles i tots o gairebé tots els mascles esterilitzats). Això significa que el nombre de gats de les colònies controlades va deixant de créixer i disminueix o bé tendirà a fer-ho a mitjà termini si no es produeixen més abandonaments. S’ha actuat a la major part de les colònies localitzades. Ha disminuït de manera significativa el nombre de colònies que teníem llistades anteriorment. Aquest fet s’ha produït al demanar a les persones de la nostra base de dades que sol·licitessin el nou carnet per poder seguir alimentant la colònia sense problemes donada la situació d’alarma produïda per la pandèmia de la COVID-19, va ser quan ens van notificar que ja no eren alimentadores de la colònia al haver desaparegut els gats.
  5. Val a dir que el volum de queixes relacionades amb molèsties causades per gats ha baixat espectacularment des de l’inici del Projecte.
  6. Molts gats adults mansos han estat traslladats al Refugi o a cases d’acollida. La majoria han sigut adoptats, la resta romanen al Refugi, que assumeix el cost del seu manteniment.

Nou Refugi Baix Camp valorem molt positivament aquestes dades i volem remarcar que tota la gestió del Projecte la realitzen voluntaris que no perceben cap remuneració per la seva feina. Tampoc rep cap remuneració el Nou Refugi Baix Camp com a entitat. Cal també esmentar la implicació i bona voluntat dels veterinaris, que treballen a un preu molt reduït. Tot això ha permès dur a terme un dels primers programes de control de colònies de gats de carrer exitós a la nostra àrea, i a la vegada reduir despeses a l’administració local (és a dir, als ciutadans).

 

Núria Aguirre

 

Back To Top